Про нас в деталях:

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.Рішенням Сумської обласної Ради народних депутатів від 13.10.1994 р. територію регіонального ландшафтного парку
(далі – РЛП) «Сеймський» було зарезервовано для наступного заповідання.

Відповідно до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 14.12.1995 р. № 237 «Про розширення мережі природно -заповідного фонду» РЛП «Сеймський» було оголошено на площі 98857,9 гектарів із земель державної і комунальної власності Буринського, Конотопського, Кролевецького, Путивльського районів Сумської області без вилученняземельних ділянок, водних та інших природних об’єктів у власників або користувачів.


«Сеймський» — регіональний ландшафтний парк, розташований у західній частині Сумської області в межах чотирьох адміністративних районів області: Путивльського (36210,6 га), Конотопського (30865,4 га), Кролевецького (24664,6 га) та Буринського (7117,3 га) районів. Загальна площа становить 98857,9 га. Отже, регіональний ландшафтний парк «Сеймський»
style='font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: — це найбільша за площею в Сумській області природно - заповідна територія.


Понад 20 років залишались не вирішеними питання нормативно -правової діяльності РЛП «Сеймський» в наслідок відсутності адміністрації природно – заповідного об`єкту. Його територія використовувалась не раціонально, піддавалася нерегульованому антропогенному тиску. Зокрема, бізнесові структури намагалися використовувати заповідну територію у своїх власних та вузько групових інтересах. Праця великої групи людей на чолі з науковцями Національної академії наук України, які доклали чимало зусиль для створення РЛП, могла бути зведена нанівець. Так, для управління територією об’єкта природно-заповідного фонду – регіонального ландшафтного парку "Сеймський" на сьомій сесії Сумської обласної ради сьомого скликання від  07.10.2016 р. було прийнято рішення про створення Комунального закладу Сумської обласної ради «Регіональний ландшафтний парк «Сеймський».


На Комунальний заклад Сумської обласної ради «РЛП «Сеймський» покладено виконання трьох основних завдань:
- збереження цінних природних комплексів та об’єктів;
- додержання режиму охорони території закладу;
- сприяння екологічній освітньо - виховній роботі за умов розвитку ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності.
Статтями 5, 23, 24 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» визначено, що регіональні ландшафтні парки є природоохоронними рекреаційними установами місцевого чи регіонального значення, що створюються з метою збереження в
природному стані типових або унікальних природних комплексів та об’єктів, а також забезпечення умов для організованого відпочинку населення.


РЛП «Сеймський» займає провідне місце у структурі природно-заповідного фонду Сумської області. Також важливо, що з поміж інших природно-заповідних територій він вирізняється:
- оптимальною конфігурацією;
- повною репрезентативністю ландшафтних комплексів долини середньої течії р. Сейм;
- високим різноманіттям флори та фауни;
- добре збереженими природними комплексами;
- значними рекреаційними ресурсами та достатньо розвинутою інфраструктурою для відпочинку;
- відомими пам’ятками історії та культури.

Зазначене дає великі перспективи не лише забезпечувати високу якість природного середовища, збереження типових та унікальних природних комплексів, окремих рідкісних представників фауни (зубр, хохуля, лось), але й раціональне використання природних ресурсів та гарантувати додаткові конкурентні переваги для розвитку місцевих громад.

За понад 20 років існування природоохоронної території без її адміністрації накопичилося ряд невирішених та нагальних питань, зокрема документального оформлення земельних відносин, надання у власність та користування земельних ділянок, проведення земельних торгів у формі аукціонів тощо. Затвердження сесією Сумської обласної ради Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Сеймський», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об’єктів дозволяє вирішити комплекс земельних питань, зокрема виділення земельних ділянок та надання в користування орендарям, встановлює юридичні підстави для ведення мисливського господарства, збільшує надходження до місцевих бюджетів.

Зазначеним Проектом закріплюється функціональне зонування території РЛП «Сеймський» та встановлюється диференційований режим охорони та використання його функціональних зон.


Що ж воно таке РЛП «Сеймський». До складу регіонального ландшафтного парку входить заплава р. Сейм, надзаплавні тераси та правий корінний берег. В межах РЛП в р. Сейм впадає ще й р. Клевень, всі елементи долини якої також представлені. Основну площу займають ліси та луки, а в заплавах (здебільшого приток р. Сейм) значні площі займають болота та заболочені місця. Ліси представлені хвойними, листяними та змішаними насадженнями. Соснові ліси парку розташовані на боровій терасі річок Сейм та Клевень, а також насаджені серед інших ландшафтів.


У тваринному світі Сеймського регіонального ландшафтного парку переважають тварини водно–болотного комплексу. Серед ссавців – це водяний пацюк, ондатра, єнотовидний собака, звичайна кутора, видра (належить до Червоної книги України) та бобер. Серед пташок тут мешкають клевень, звань, любка, водяна курочка, погонич, крижень, чирок-тріскунок, чайка, рибалочка, берегова ластівка, жовта та біла плиски, очеретяна веснянка та інші. Проживає тут і червонокнижний сірий журавель. Його основні місця поселення розташовані у заболочених вільшняках лісового масиву „Мутинський бір”. Ще одним рідкісним птахом є кулик–сорока, який мешкає на піщаних прируслових косах. Серед плазунів та земноводних зустрічаються кумка червоночеревцева, ставкова, озерна та гостроморда жаби, тритони, вуж звичайний. Відомо також близько 30 видів риб, серед яких зустрічається червонокнижний вид – стерлядь. Варто згадати і про лісову фауну Сеймського регіонального ландшафтного парку. Велику цінність становить такий звір, як зубр. Ще у 1985 році він був акліматизований на території ДП «
Конотопський лісгосп». На території парку також мешкає червонокнижний вид – горностай, який досить звичний для РЛП. Серед інших ссавців – лось, європейська козуля, дика свиня, лисиця, лісова куниця, ласка, білка, заєць – біляк
тощо.

Як впливає створення парку на життя і діяльність місцевого населення?

Здійснення заходів по відтворенню/відновленню природних ресурсів дозволяє суттєво примножити багатство місцевої флори та фауни. На території РЛП «Сеймський» в господарській зоні будуть зберігатися традиційні види природокористування, у тому числі сінокосіння, випас худоби, спортивне рибальство, бджільництво, збір грибів, ягід та лікарських рослин, вирішуватимуться питання заготівлі дров тощо. Рекреаційна діяльність на території парку є прямою інвестицією в економічний розвиток регіону. Вона буде здійснюватись шляхом створення сприятливих умов для відпочинку відвідувачів на лоні природи і буде включати: облаштування екологічних та туристичних маршрутів та зон відпочинку; організацію екологічних таборів для школярів та молоді; залучення місцевого населення до рекреаційної діяльності; надання інформаційних послуг через випуск друкованої фото- та відеопродукції, виготовлення інформаційних стендів; залучення та співпраця з рекреаційними закладами регіону щодо відвідування території РЛП «Сеймський»; забезпечення додержання вимог щодо відвідування території; попередження правопорушень та засмічення і захаращення території; реалізації заходів з профілактики та захисту природних комплексів від шкідників та хвороб; запобігання виникненню пожеж та інших надзвичайних ситуацій тощо.

Україна почала втілювати в життя загальноєвропейські природоохоронні стандарти, приєднавшись до процесу створення Смарагдової мережі, який успішно впроваджується в багатьох країнах Європи в рамках Бернської конвенції. Смарагдові об’єкти – це природні території, на якій проживають зникаючі та цінні види рослин і тварин, які мають міжнародне значення. У Смарагдовій мережі України РЛП складає основу Середньосеймської ділянки.

Особлива цінність території зумовлена доброю збереженістю природних характеристик р. Сейм та її заплави. Річка на території Сумської області не зарегульована дамбами. Збереженість природного русла і непорушеність гідрологічного режиму сприяє нормальному функціонуванню річкової екосистеми і підтриманню високої якості води.

Створення такої природоохоронної установи як РЛП «Сеймський» є дієвим заходом щодо збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, відтворення природних комплексів, земельних та водних ресурсів, формування національної екологічної мережі. А також, покликане створювати позитивний імідж регіону, збільшити його інвестиційну привабливість, позитивно вплине на збереження історико-культурних цінностей, розвиток туризму, експортний потенціал, і в цілому сприяють ефективному економічному розвитку регіону у довгостроковій перспективі.

Підписатись на новини

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form