Наукові праці

Діяльність

1. Зубцова І., Скляр Ю.  Структура флори деяких груп рослин регіонального ландшафтного парку «Сеймський» //Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2017. - № 13 (362). Серія: Біологічні науки. – С. 39 – 44.

  1. Скляр Ю.Л. Флора вищих водних рослин регіонального ландшафтного парку «Сеймський» //Актуальні проблеми дослідження довкілля. Збірник наукових праць. СумДПУ ім.А.С. Макаренка. – Суми: ФОП Цьома С.П., 2017. – С. 58 – 61
  1. Зубцова І. В. Стан популяцій Cеntaurium erythraea Rafn. на території регіонального ландшафтного парку «Сеймський» // Матеріали VII Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми дослідження довкілля», присвяченої 80-річчю з дня заснування Ботанічного саду Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (12-14 жовтня). – Суми: ФОП Цьома С П., 2017. – С. 27-30.
  1. Скляр В.Г., Скляр Ю.Л. Актуальні питання забезпечення охорони природних комплексів регіонального ландшафтного парку «Сеймський» // Актуальні  проблеми  науково-промислового  комплексу регіонів.  Матеріали IV  Всеукраїнської  науково-практичної конференції,  23-27  квітня  2018 р.,  м.  Рубіжне. – Рубіжне: видавець О. Зень, 2018. –С. 130-132.
  1. Зубцова І. В. Особливості онтогенетичної структури Arctium lappa L. в умовах заплавних лук Кролевецько-Глухівського геоботанічного району // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (17-20 квітня 2018 р.). – Суми, 2018. –С. 170.
  1. Кравець І. С., Баштовий М. Г. Регіональний ландшафтний парк «Сеймський» - найбільший природнозаповідний об‘єкт Сумщини // Матеріали НПК викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (17-20 квітня 2018 р.) – Суми, 2018. – С.165
  1. Ємець О.М. Результати попередньої оцінки стану іхтіофауни річки Сейм у межах Регіонального ландшафтного парку «Сеймський» // VIІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми дослідження довкілля. (Суми, 12-14 жовтня 2017 р.): Збірник наукових праць. –  Суми: ФОП  Цьома С.П., 2017. –С. 52-56.
  1. Кравець І. С., Баштовий М. Г. Застосування ГІС-технологій в дослідженнях об’єктів  природно-заповідного фонду України на водозбірному басейні р.Сейм // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (13 – 17 листопада 2017 р.). – Суми, 2017. – С. 11.

Мої пости (статті)

Підписатись на новини

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form